ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГОМУМТАТАР ГАЗЕТАСЫ

/№ 59, 23.04.2019/

//

Хөкүмәт хисап тотарга җыена

 

Узган елда Татарстанның мәдәни, сәламәтлек сак­лау, мәгариф, социаль хезмәт күрсәтү өлкәләре оешмалары ниндирәк шартларда һәм ничегрәк эшләгән?

2-3  
2018 елның 1 гыйнварыннан 31 декабренә кадәрге чор­да әлеге оешмаларның хез­мәт күрсәтү шартлары сый­фатын бәйсез бәяләү нә­ти­җәләре һәм аларның эш­чән­леген камилләштерү буенча күрелә торган чаралар турында Татарстан Прези­ден­тының гавами хисабы әзер­ләнелә. Хисап белән бишенче чакырылыш Дәүләт Советы­ның кырык җиденче утырышында ТР Премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева таныштырырга җыена. Республика парламенты утырышы тарихында беренче тапкыр! Федераль закон шулай куша чөнки. Утырыш 22 апрель көнне иртәнге сәгать 10да башлана. Кичә парламент Пре­зидумы утырышында шундый карар кабул ителде.

 
Утырыш, әлбәттә, әлеге хисап белән генә чикләнми. Аның көн тәртибенә 24 мәсь­әлә кертелгән. Алар арасыннан – 8 республика законы проекты, 7 федераль закон проекты һәм РФ субъект­ларының 2 законнар чыгару инициативасы.

 
Беренче укылышта, әй­тик, административ-терри­то­риаль төзелеш, Татарстан Рес­публикасы законнарын һәм Дәүләт Советы, Президиумы тарафыннан кабул ителгән башка актларны бастырып чыгару, гамәлгә кертү тәр­тибе, Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча Вәкаләтле вәкил турында республика законнарына үз­гәрешләр кертү күздә тотылган закон проектлары каралачак. Ә инде мәдәни мирас объектлары турында республика законына үзгәреш­ләр кертү хакында закон проекты икенче укылышка әзерлән­гән.  

 
Парламентчылар өч һәм аннан күбрәк баласы булган гражданнар мәсьәләсенә дә тукталып үтәргә җыена. “Хө­күмәт сәгате“ кысасында мон­дый гаиләләргә җир ки­шәрлекләрен бушлай бирү ягыннан җир законының ни­чегрәк үтәлүе турында сөй­ләп үтеләчәк. Шулай ук җи­теш­терү һәм куллану калдыклары белән эш итүнең яңа системасына күчүнең тәүге йомгаклары да депутатлар игътибарыннан читтә калмаячак.

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы КАРАРЫ

 
Бишенче чакырылыш Татарстан Рес­публикасы Дәүләт Советының кырык җиденче утырышын чакыру турында
 
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы КАРАР БИРӘ:

Бишенче чакырылыш Татарстан Рес­публикасы Дәүләт Советының кырык җи­денче утырышын 2019 елның 22 апрелендә 10 сәгатьтә Татарстан Республикасы Дәү­ләт Советының утырышлар залында чакырырга.

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары              

Ю.З. Камалтынов

Казан шәһәре,
2019 елның 16 апреле
№ 2814-V ДС

 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы КАРАРЫ

 

Бишенче чакырылыш Татарстан Рес­публикасы Дәүләт Советының кырык җиденче утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы КАРАР БИРӘ:

Бишенче чакырылыш Татарстан Рес­публикасы Дәүләт Советының кырык җиденче утырышы каравына тү­бәндәге мәсьәләләрне кертергә:
1. Татарстан Республикасы җәмәгать судьясын сайлау турында.
2. Татарстан Республикасы җәмәгать судьясы вазифаларын башкару турында.
3. Татарстан Республикасы башкарма хакимият органнары эшчәнлеге нә­ти­җәләре турында хисап.
4. Татарстан Республикасы Президенты Р.Н. Миңнехановның 2018 елның 1 гыйнварыннан 31 декабренә кадәрге чорга Татарстан Республикасы террито­риясендә урнашкан мәдәният, сәламә­т­лек саклау, мәгариф, социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендәге оешмалар тарафыннан хез­мәт күрсәтү шартлары сыйфатын бәйсез бәяләү нәтиҗәләре һәм әлеге оешма­ларның эшчәнлеген камил­ләштерү буенча күрелә торган чаралар турында мәҗбүри гавами хисабы.
5. “Татарстан Республикасында мә­дә­ни мирас объектлары турында“ Татарстан Республикасы Законының 12 статьясына үзгәреш кертү хакында“ 566-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (II укылыш).
6. “Татарстан Республикасының ад­министратив-территориаль төзеле­ше турында“ Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында“ 575-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
7. “Татарстан Республикасы законнарын, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы һәм аның Президиумы кабул иткән башка актларны бастырып чыгару һәм аларның үз көчләренә керү тәртибе турында“ Татарстан Республикасы Зако­нының 4 статьясына үзгәреш кертү хакында“ 570-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
8. “Татарстан Республикасында граж­даннарның җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөреш­ләре һәм пикетлар уздыру хокукларын гамәлгә ашыру шартларын тәэмин итү турында“ Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү хакында“ 561-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
9. “Татарстан Республикасында инновация эшчәнлеге турында“ Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында“ 573-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
10. “Татарстан Республикасында җир­ле үзидарә органнарына граждан хәле актларын дәүләт теркәвенә алу вәка­ләтләрен бирү турында“ Татарстан Республикасы Законына үзгәреш кертү хакында“ 577-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
11. “Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил турында“ Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында“ 572-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
12. “Татарстан Республикасы закон актларының аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалтуын тану турында“ 574-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында (I укылыш).
13. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Бюджет, салымнар һәм финанс комитеты эше турында хисап.
14. “Административ хокук бозулар ту­рында Россия Федерациясе кодексы­ның 14.43 статьясына үзгәреш кертү хакында“ 644026-7 номерлы федераль закон проекты турында (техник җайга салу өлкәсендә мәҗбүри таләпләрне бозган өчен административ җаваплылык билгеләү хакында).
15. “Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы­ның 28.7 статьясына үзгәреш кертү хакында“ 645595-7 номерлы федераль закон проекты турында (җир асты байлыкларыннан файдалану лицензиясеннән башка алардан файдалану өлкәсендәге хокук бозуларга йә җир асты байлыкларыннан файдалану лицензиясендә каралган шартларны һәм (яисә) билгел­ән­гән тәртиптә расланган техник проектлар таләпләрен бозып җир асты байлыкларыннан файдалануга административ тикшерү үткәрү хакында).
16. “Россия Федерациясенең аерым закон актларына җәмәгать судьясын вазыйфага вәкаләтләр чорын чикләмичә билгеләп кую (сайлау) өлешендә үзгә­реш­ләр кертү турында“ 657072-7 номер­лы федераль закон проекты хакында.
17. “Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексына үзгәрешләр кертү хакында“ 658939-7 номерлы федераль закон проекты турында (2020 елгы UEFA Футбол буенча Европа чемпионаты матчларына керү билетларын законсыз саткан өчен административ җаваплылык билгеләү хакында).
18. “Этил спирты, алкоголь продукциясе һәм спиртлы продукция җитеш­терүне һәм аларның әйләнешен дәүләт җайга салуы турында һәм алкоголь продукциясен куллануны (эчүне) чикләү хакында“ Федераль законның 16 статьясына үзгәрешләр кертү турында“ 662706-7 номерлы федераль закон проекты хакында (күп фатирлы йортларга кушып төзелгән һәм (яисә) кушып-өстәп төзел­гән торак булмаган биналарда урнашкан җәмәгать туклануы объектларында җәмәгать туклануы хезмәтен күр­сәткәндә алкоголь продукциясен вак­лап сату вакытына һәм шартларына карата өстәмә чикләүләр билгеләү өле­шен­дә).
19. “Россия Федерациясе Шәһәр тө­зелеше кодексына һәм Россия Фе­де­ра­ция­сенең аерым закон актларына үз­гә­решләр кертү турында“ Федераль законга үзгәреш кертү хакында“ 644440-7 номерлы федераль закон проекты турында (күчемсез мөлкәтне дәүләт тер­кәве мәсьәләсен җайга салу хакында).
20. “Россия Федерациясендә бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилләр турында“ Федераль законга үзгәреш кертү хакында“ 658760-7 номерлы федераль закон проекты турында (бала хокук­лары буенча вәкаләтле вәкилләр аппаратына кагылышлы хокукый норма өстәү өлешендә).
21. “Россия Федерациясендә бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилләр турында“ Федераль законның 13 статьясына үзгәрешләр кертү хакында“ федераль закон проектын Россия Феде­рация­се Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Хакасия Республикасы Югары Советының закон чыгару инициативасы турында.
22. “Россия Федерациясе Җир ко­дексының 39.7 статьясына үзгәреш кертү турында“ федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Красноярск крае Закон чыгару Собраниесенең закон чыгару инициативасы хакында.
23. Хөкүмәт сәгате: “Өч һәм аннан күбрәк баласы булган гражданнарга җир кишәрлекләрен бушлай бирү, шул исәптән күрсәтелгән җир кишәр­лек­лә­рен инфраструктура объектлары белән тәэмин итү өлешендә җир турындагы законнарның үтәлеше хакында“.
24. Төрлесеннән: Татарстан Республикасында җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итүнең яңа системасына күчүнең беренче йомгаклары турында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты мәгълүматы.

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары

Ю.З. Камалтынов

Казан шәһәре,
2019 елның 16 апреле
№ 2815-V ДС

(“Ватаным Татарстан”,   /№ 56, 17.04.2019/)


Бу язманы шәхси сәхифәгезгә дә урнаштырыгыз:


Язмага фикерегезне өстәгез

Фикерләр: 0

Архив

Котлыйбыз!