ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГОМУМТАТАР ГАЗЕТАСЫ

/№ 179, 11.12.2018/

//

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы КАРАРЫ

Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырыгынчы утырышын чакыру турында

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы КАРАР БИРӘ:
Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының  кырыгынчы утырышын 2018 елның 24 сентябрендә 10 сәгатьтә Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт Зур концертлар залында чакырырга.

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе     Ф.Х. Мөхәммәтшин
   
Казан шәһәре
2018 елның 17 сентябре    
№ 2420-V ДС

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы КАРАРЫ

Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырыгынчы утырышы каравына кертелә торган мәсьәлә турында

 
   
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы  Президиумы КАРАР БИРӘ:
 Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырыгынчы утырышы каравына “Татарстан Республикасы Президентының Татарстан Республикасы Дәүләт Советына республиканың эчке һәм тышкы хәле турында еллык юлламасы хакында”гы мәсьәләне кертергә. 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы  Рәисе       Ф.Х. Мөхәммәтшин

Казан шәһәре
2018 елның  17 сентябре
№ 2421-V ДС


 

Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы Президиумы КАРАРЫ

Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырыгынчы утырышын телевидение һәм радио аша турыдан-туры трансляцияләү турында

 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы  Президиумы КАРАР БИРӘ:
Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының       2018 елның 24 сентябрендәге  кырыгынчы утырышын телевидение һәм радио аша турыдан-туры  трансляцияләүне оештырырга.

Татарстан Республикасы Дәүләт  Советы Рәисе       Ф.Х. Мөхәммәтшин

Казан шәһәре
2018 елның  17 сентябре
№ 2422-V ДС

 

 

Татарстан Республикасы
Дәүләт Советы Президиумы КАРАРЫ

Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының
кырык беренче утырышын чакыру турында

 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы КАРАР БИРӘ:
Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының  кырык беренче утырышын 2018 елның 24 сентябрендә 12 сәгатьтә Татарстан Республикасы Дәүләт Советының утырышлар залында чакырырга.

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы  Рәисе       Ф.Х. Мөхәммәтшин
   
Казан шәһәре
2018 елның 17 сентябре     
№ 2424-V ДС


Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы КАРАРЫ

 

Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышы каравына кертелә торган мәсьәләләр турында

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы КАРАР БИРӘ:

Бишенче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының кырык беренче утырышы каравына түбәндәге мәсьәләләрне кертергә:

1. Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларын сайлау турында.
2. Татарстан Республикасы җәмәгать судьялары вазыйфаларын башкару турында.
3. Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы әгъзаларын раслау турында.
4. Татарстан Республикасы Адвокатлар палатасы квалификация комиссиясе әгъзаларын – Татарстан Республикасы Дәүләт Советы вәкилләрен сайлау турында.
5. “2019 елга Татарстан Республикасында хезмәт базары үзенчәлекләрен чагылдыра торган региональ коэффициентны билгеләү турында” 486-5 номерлы Татарстан Рес­публикасы законы проекты хакында (I укылыш).
6. “Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 481-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
7. “Пенсиягә федераль социаль өстәмә күләмен билгеләү өчен Татарстан Республикасында 2019 елга пенсионерның яшәү минимумы күләмен билгеләү турында” 490-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында (I укылыш).
8. “Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәт­кәрләрен мәҗбүри дәүләт иминләштерүе турында” Татарстан Республикасы Законының 5 статьясына үзгәрешләр кертү хакында” 482-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
9. “Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексына үзгәрешләр кертү хакында” 472-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
10. “2019 елга Татарстан Республикасында муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә белем алуга хокук­ларны гамәлгә ашыруның дәүләт гарантияләрен финанс белән тәэмин итү нормативларын раслау турында” 484-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында (I укылыш).
11. “2019 елга Татарстан Республикасы гомуми белем бирү оешмаларында һәм һөнәри белем бирү оешмаларында һәркем өчен мөмкин булган һәм түләүсез мәктәпкәчә, башлангыч гомуми, төп гомуми, урта гомуми белем, шулай ук өстәмә белем алуга хокукларны гамәлгә ашыруның дәүләт гарантияләрен финанс белән тәэмин итү нормативларын раслау турында” 483-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында (I укылыш).
12. “Мәдәният турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 487-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
13. “Татарстан Республикасында музейлар һәм музей эше турында” Татарстан Республикасы Законының 5 статьясындагы 8 пунктының үз көчен югалтуын тану турында” 488-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында (I укылыш).
14. “Татарстан Республикасы Җир кодексының 321 статьясына үзгәрешләр кертү турында” 442-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында (I укылыш).
15. “Татарстан Республикасы территориясендә шәхси ярдәмче хуҗалыкларны үстерүгә дәүләт ярдәме турында” Татарстан Республикасы Законының 7 статьясына үзгәреш кертү хакында” 453-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (II укылыш).
16. “Югары Ослан муниципаль районының “Вахитов авыл җирлеге” һәм “Шылаңгы авыл җирлеге” муниципаль берәмлекләре территорияләре чикләрен үзгәртү һәм “Югары Ослан муниципаль районы” муниципаль берәм­легенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлек­ләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 474-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
17. “Татарстан Республикасы Сайлау кодексына һәм Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында” 492-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты хакында (I укылыш).
18. “Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 478-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
19. “Муниципаль хезмәт турында Татарстан Республикасы кодексының 16 һәм 33 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында” 485-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
20. “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 480-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
21. “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 493-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
22. “Татарстан Республикасында балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре турында” Татарстан Республикасы Законының 1 һәм 13 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында” 479-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
23. “Татарстан Республикасында стратегик планлаштыру турында” Татарстан Республикасы Законына үзгә­решләр кертү хакында” 471-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
24. “Татарстан Республикасында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында” Татарстан Республикасы Зако­нының 3 һәм 13 статьяларына үзгәрешләр кертү хакында” 476-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
25. “Татарстан Республикасының мәгълүмат системалары һәм аны мәгълүматлаштыру турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 475-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
26. “Татарстан Республикасында сәнәгать сәясәте турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 477-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
27. “Җир асты байлыклары турында” Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында” 473-5 номерлы Татарстан Республикасы законы проекты турында (I укылыш).
28. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт комитеты составы үзгәрү турында.
29. “Әйләнә-тирәдәге тәмәке төтене йогынтысыннан һәм тәмәке тартудан гражданнарның сәламәтлеген саклау турында” федераль закон проектын Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт Думасына кертү буенча Рос­тов өлкәсе Закон чыгару Собраниесенең закон чыгару инициативасы хакында.
30. Хөкүмәт сәгате: “Татарстан Республикасында кинематографияне үстерү турында”.

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе        Ф.Х. Мөхәммәтшин
 
Казан шәһәре,
2018 елның 17 сентябре
№ 2425-V ДС

(“Ватаным Татарстан”,   /№ 133, 18.09.2018/)


Бу язманы шәхси сәхифәгезгә дә урнаштырыгыз:


Язмага фикерегезне өстәгез

Фикерләр: 0

Архив

Котлыйбыз!

Фотохәбәр

Видеохәбәр